• Telefon

  +90 216 548 11 10

 • E-posta

  info@dogalogretim.com

GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME ve İZLEME HİZMETLERİ

GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME ve İZLEME HİZMETLERİ

GEDEM’e başvuran her 0-78 ay arasındaki çocuğun kronolojik yaşı temelinde gelişimsel yaşını ya da düzeyini belirlemek amacıyla gelişimsel değerlendirme süreci uygulanır. Gelişimsel değerlendirme sürecinde gelişimsel, davranışsal, psiko-sosyal ve eğitsel değerlendirme yaklaşımlarından yararlanılarak çocuk ve ebeveynlerine ilişkin KAPSAMLI DEĞERLENDİRME süreci hayata geçirilir.

 

GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME ve İZLEME hizmetinde; GEDEM’de çocuğun;

 • bilişsel gelişim,

 • iletişim (alıcı ve ifade edici dil becerileri),

 • motor gelişim (kaba ve ince motor becerileri),

 • sosyal-duygusal gelişim (sosyal etkileşim ve duyguları anlama ve ifade etme becerileri) ve

 • özbakım becerileri (tuvalet, temizlik, vb günlük yaşam becerileri)

alanlarında Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN tarafından veya Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN süpervizörlüğünde GEDEM bünyesindeki uzman kadro ile çocuk ve ebeveynin kapsamlı değerlendirmesi yapılır ve GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME ve İZLEME RAPORU hazırlanır. GEDEM’de kapsamlı bir değerlendirme süreci ortalama 90 dakika sürer.


Gelişimsel Değerlendirme” sürecine dahil olan GEDEM’de eğitim almaya başlayan çocukların ebeveynleri de psiko-sosyal açıdan değerlendirme sürecine dahil edilir. Ebeveynin değerlendirmesinde ise ebeveynin psiko-sosyal ve bilgi gereksinim süreçleri (kaygı, depresyon, sosyal destek, bilgi gereksinimli, vb.) farklı değerlendirme araçları ile değerlendirilir ve süreç sonunda değerlendirme verileri temelinde bebek ve ebeveyn için ebeveynle birlikte Bireyselleştirilmiş Çocuk-Ebeveyn Gelişimsel Destek Planı (BEÇEP) hazırlanır. Hazırlanan BEÇEP’de amaçların gerçekleştirilmesi için müdahale planı ile müdahale uygulamaya konur. BEÇEP’in amaçları aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık değerlendirme ve raporlar ile izlenir. Süreci ebeveynler web temelli GEDEM OTOMASYON üzerinden takip eder.


Çocuğunuzun akranlarından gelişimsel olarak geride olduğunu düşünüyorsanız zaman kaybetmeden Doğal Öğretim: Gelişimsel Destek Merkezi (GEDEM)” nden 0 216 548 1110 ya da 0 536 770 8181 nolu numaraları arayarak Değerlendirme ve Görüşme Randevusu” alınız.

 

SAATLİK GELİŞİMSEL DESTEK VE BAKIM PROGRAMI

SAATLİK GELİŞİMSEL DESTEK VE BAKIM PROGRAMI

GEDEM’e başvuran her 0-78 ay arasındaki bebek ve çocuğa, bebek ve çocukların gelişimsel destek gereksinim durumlarına ve ebeveynlerin talepleri de gözönüne alınarak; GEDEM’de saatlik, yarım gün ve tam gün farklı gelişim alanlarında gelişimsel destek ve bakım hizmetleri sunulmaktadır.

GEDEM’den hizmet almak isteyen ebeveynlerin bebek/çocukları gelişimsel alanlarda ve özbakım alanında değerlendirilip gelişimsel desteğin yoğunluğu ortaya konurken; ebeveynlerde psiko-sosyal ve bilgi gereksinimleri temelinde değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucu ebeveynlerle birlikte hazırlanan BEÇEP temelinde çocuklar GEDEM’de uygun programa yerleştirilir. GEDEM’den hizmet alan her ebeveyne ebeveynlerin gönüllü katılımı temelinde bireysel ve grupla psiko-sosyal ve yüzyüze ya da web temelli bilgilendirici aile eğitimi hizmetleri sunulur.


SAATLİK GELİŞİMSEL DESTEK VE BAKIM PROGRAMI

GEDEM’de çocuğun gelişimsel ve özbakım becerileri ve ebeveynin psiko-sosyal ve bilgi düzeyi temelinde değerlendirilmesi sonucu hazırlanan BEÇEP’e göre; bebek/çocuk ve ebeveyni ile birlikte günde en az 1 saat (oturum) lik farklı gelişim alanlarında alanında uzman GEDEM ekibi tarafından hizmetler sunulmaktadır. Bebek/çocuğun gelişimsel durumuna göre;

 • bilişsel gelişim (zeka ile ilişkili beceriler),

 • iletişim (alıcı ve ifade edici dil becerileri),

 • motor gelişim (kaba ve ince motor becerileri),

 • sosyal-duygusal gelişim (sosyal etkileşim ve duyguları anlama ve ifade etme becerileri) ve

 • özbakım becerileri (tuvalet, temizlik, vb günlük yaşam becerileri)

alanlarında Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN süpervizörlüğünde ve danışmanlığındaki GEDEM bünyesindeki uzman kadro ile (Çocuk Gelişimi Eğitimcisi/Uzmanı, Okul Öncesi Öğretmeni, Özel Eğitim Öğretmeni, Dil ve Konuşma Terapisti, Fizyoterapist/Ergoterapist, Psikolojik Danışman/Psikolog) gelişimsel destek hizmetleri sunulmaktadır.

 

YARIM GÜN GELİŞİMSEL DESTEK VE BAKIM PROGRAMI

YARIM GÜN GELİŞİMSEL DESTEK VE BAKIM PROGRAMI

Çocuğun gelişimsel ve özbakım becerileri ve ebeveynin psiko-sosyal ve bilgi düzeyi temelinde değerlendirilmesi sonucu hazırlanan BEÇEP’e göre; 18-78 aylık çocuklar için yarım günlük (günde en az 3 saatlik: sabah 09:00-12:00 ya da öğleden sonra 14:00-17:00) grup şeklinde yürütülen gelişimsel destek ve bakım programı uygulanır. Gruplarda Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN süpervizörlüğünde ve danışmanlığındaki alanında uzman grup sorumluları/eğitimcilerimiz yer alırken Yoğun Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programı ile çocukların;

 • bilişsel gelişim (zeka ile ilişkili beceriler),

 • iletişim (alıcı ve ifade edici dil  becerileri),

 • motor gelişim (kaba ve ince motor becerileri),

 • sosyal-duygusal gelişim (sosyal etkileşim ve duyguları anlama ve ifade etme becerileri) ve

 • özbakım becerileri (tuvalet, temizlik, vb günlük yaşam becerileri) alanlarında becerileri desteklenir.

 

Çocukların gelişimsel değerlendirmesine göre grup eğitimleri gerektiğinde ilgili gelişim alanındaki Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN süpervizörlüğünde ve danışmanlığındaki alan uzmanları (Çocuk Gelişimi Eğitimcisi/Uzmanı, Okul Öncesi Öğretmeni, Özel Eğitim Öğretmeni, Dil ve Konuşma Terapisti, Fizyoterapist/Ergoterapist, Psikolojik Danışman/Psikolog) tarafından bireysel olarak da desteklenmektedir. Yoğun Grup Gelişimsel Destek Programı’na dahil olan çocukların ebeveynlerine (ebeveynlerin gönüllü katılımı temelinde) bireysel ve grupla psiko-sosyal ve yüzyüze ya da web temelli bilgilendirici aile eğitimi hizmetleri de sunulur. Böylece aile ve çocuğun birlikte kapsamlı hizmet alması sağlanır. Yoğun Grup Yarım Gün Gelişimsel Destek Programı aşağıdaki ilkeler ve bilimsel dayanaklar temelinde yürütülür;

 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programında öncelikli amaç minimum 4 maksimum 8 kişiden oluşan grup eğitim sınıflarında çocuk için belirlenen gelişimsel amaçların günlük rutin, etkinlik ve geçişlere gömülmesidir.

 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programında ideal olan günde 3 saat haftada 15 saat ayda ortalama 60 saat olacak şeklinde gelişimsel destek sunmaktır. Ancak çocuğun gereksinimi, ailenin talebi, kurumun sistemine bağlı olarak grup gelişimsel destek süreleri uyarlanabilir.

 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programına dahil olan çocukların grup gelişimsel destek sürecinde çalışılan amaçlarına yönelik haftalık, aylık, 3 aylık ve yıllık gelişim raporları hazırlanır.

 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programında gruplarda gelişimsel destek almaya uygun, aynı ya da birbirine yakın gelişimsel özellikler gösteren çocuklar yer alır.

 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programında bilimsel dayanakları ortaya konmuş Rutin-Etkinlik ve Geçiş (RETGE) Temelli Fırsat Öğretimine Dayalı Doğal Öğretim Süreci uygulanır. Doğal öğretim süreci, en genel tanımıyla, çocuğun günlük rutinler ve aktiviteler sırasında hedeflenen amaçlarını genişletme, uyarlama, günlük rutinlere ve aktivitelere bir şekilde gömme yoluyla, bu amaçların edinimine yardım eden bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Doğal öğretim süreci ilgili alanda Gömülü Öğretim (Embedded Instruction (http://embeddedinstruction.net), Etkinlik-Temelli Öğretim (Activity-Based      Instruction, Bricker, Pretti-Frontczak ve McComas, 1998), Geliştirilmiş Milieu Dil Öğretimi (Enhanced Milieu Language Teaching ; Kaiser, Hester, Alpert ve Whiteman, 1994), Rutin Temelli Erken Müdahale (Routines-based Early Intervention, McWilliam, 2010) gibi adlarla adlandırılabilmektedir. İlgili alanda bu çeşitli adlandırmalar olsa bile hepsinin doğal öğretimin sürecine ilişkin felsefeleri aynıdır. Yoğun Grup Yarım Gün Gelişimsel Destek Programı’nda minimum 4 maksimum 8 çocuk yer alır.

 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programı, gruptaki çocuk sayısına bağlı olarak minimum 30 m2’lik sınıflarda uygulanır.

 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programında gruptan sorumlu en az 1 grup sorumlusu/öğretmen (çocuk gelişimi eğitimcisi/uzmanı ya da okul öncesi öğretmeni) ve 1 grup sorumlusu/öğretmen yardımcısı      (meslek liselerinin çocuk gelişimi ya da özel eğitim bölümü mezunu ya da çocuk gelişimi önlisans mezunları) rol alır. Yoğun Grup Yarım Gün Gelişimsel Destek Programı’nda rol alacak eğitimci/uzmanlar GEDEM’de Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN süpervizörlüğünde ve danışmanlığında rutin-etkinlik ve geçiş temelli fırsat öğretimine dayalı doğal öğretim sürecine ilişkin eğitime tabii tutulur, uygulamaya dönük yüz yüze ve web tabanlı süpervizyon alır.

 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programına dahil olan çocukların ebeveynleri, başta doğal öğretim süreci olmak üzere gereksinimleri temelinde diğer konu başlıklarında grup ebeveyn bilgilendirme eğitimlerine dahil olur. Grup ebeveyn bilgilendirme eğitimlerinin amacı çocukları için belirlenen amaçların günlük yaşam içinde nasıl çalışılabileceği konusunda bilgilendirmede bulunma iken ebeveynlerin diğer bilgi gereksinimlerini de karşılamaktır.

 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programına dahil olan ebeveynler GEDEM’de psiko-sosyal değerlendirmeler temelinde planlanan bireysel ve grup psikolojik destek sürecine dahil olur. Psikolojik destek sürecinde GEDEM uzmanları tarafından eğitime tabii tutulan branş elemanı/alan uzmanı olarak psikolog/psikolojik danışman rol alır. Bu süreçte ebeveynlerin psiko-sosyal değerlendirmeleri uygulamalar başlamadan önce sonra yapılan psiko-sosyal değerlendirmeler ve görüşmeler ile yapılır ve uygulamaların ebeveynler açısından etkililiği ortaya konur. 

 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programı, günde 3 saat şeklinde planlanır. Günlük 3 saat gelişimsel destek kendi içinde 15-30 dakikalık rutin-etkinlik-geçişler şeklinde gruplarda planlı uygulanır.

 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programında rutin-etkinlik-geçiş süreçlerinde yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış fırsatlar/uygulamalar yer alır.
 • Yarım Gün Gelişimsel Destek Programı sınıflarında Etkileşim Akıllı Tahta (SmartBoard) bulunur. Etkileşimli Akıllı Tahta'larda Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN süpervizörlüğünde ve danışmanlığında hazırlanan çocukların özellikle bilişsel, iletişim ve sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik Doğal Öğretim: GEDEM AKILLI TAHTA UYGULAMALARI ile gün içinde eğitimci/grup sorumluları çocuklar ile uygulama yapar. 
 • Yarım Gün Grup Gelişimsel Destek Programı sınıflarında ilgi/etkinlik köşeleri temelinde bu köşelerden biri olarak DUYU HAVUZU/MASASI bulunur ve uygulanan tema ile uyumlu bir şeklide havuz ya da masa kullanılır.


 

TAM GÜN GELİŞİMSEL DESTEK VE BAKIM PROGRAMI

TAM GÜN GELİŞİMSEL DESTEK VE BAKIM PROGRAMI

GEDEM’de bebek/çocuğun gelişimsel ve özbakım becerileri ve ebeveynin psiko-sosyal ve bilgi düzeyi temelinde değerlendirilmesi sonucu hazırlanan BEÇEP’e göre; 18-78 aylık çocuklar için tam gün (09:00-17:00) grup ve bireysel şeklinde yürütülen gelişimsel destek ve bakım programı uygulanır. Gruplarda Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN süpervizörlüğünde ve danışmanlığındaki alanında uzman eğitimcilerimiz yer alırken Yoğun Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programı ile çocukların;

 • bilişsel gelişim (zeka ile ilişkili beceriler),

 • iletişim (alıcı ve ifade edici dil  becerileri),

 • motor gelişim (kaba ve ince motor becerileri),

 • sosyal-duygusal gelişim (sosyal etkileşim ve duyguları anlama ve ifade etme becerileri) ve

 • özbakım becerileri (tuvalet, temizlik, vb günlük yaşam becerileri) alanlarında becerileri desteklenir.

 

Çocukların gelişimsel değerlendirmesine göre grup eğitimleri gerektiğinde ilgili gelişim alanındaki Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN süpervizörlüğünde ve danışmanlığındaki alan uzmanları (Çocuk Gelişimi Eğitimcisi/Uzmanı, Okul Öncesi Öğretmeni, Özel Eğitim Öğretmeni, Dil ve Konuşma Terapisti, Fizyoterapist/Ergoterapist, Psikolojik Danışman/Psikolog) tarafından bireysel olarak da desteklenmektedir. Yoğun Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programı’na dahil olan çocukların ebeveynlerine (ebeveynlerin gönüllü katılımı temelinde) bireysel ve grupla psiko-sosyal ve yüzyüze ya da web temelli bilgilendirici aile eğitimi hizmetleri de sunulur. Böylece aile ve çocuğun birlikte kapsamlı hizmet alması sağlanır. Yoğun Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programı aşağıdaki ilkeler ve bilimsel dayanaklar temelinde yürütülür;

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programında öncelikli amaç minimum 4 maksimum 8 kişiden oluşan grup eğitim sınıflarında çocuk için belirlenen gelişimsel amaçların günlük rutin, etkinlik ve geçişlere gömülmesidir.

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programında ideal olan günde 8 haftada 40 saat ayda ortalama 160 saat olacak şeklinde grup eğitimi sunmaktır. Ancak çocuğun gereksinimi, ailenin talebi, kurumun sistemine bağlı olarak grup eğitim süreleri uyarlanabilir.

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programına dahil olan çocukların grup gelişimsel destek programında çalışılan amaçlarına yönelik haftalık, aylık, 3 aylık ve yıllık gelişim raporları hazırlanır.

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programında grup eğitimi almaya uygun, aynı ya da birbirine yakın gelişimsel özellikler gösteren çocuklar yer alır.

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programında bilimsel dayanakları ortaya konmuş Rutin-Etkinlik ve Geçiş (RETGE) Temelli Fırsat Öğretimine Dayalı Doğal Öğretim Süreci uygulanır. Doğal öğretim süreci, en genel tanımıyla, çocuğun günlük rutinler ve aktiviteler sırasında hedeflenen amaçlarını genişletme, uyarlama, günlük rutinlere ve aktivitelere bir şekilde gömme yoluyla, bu amaçların edinimine yardım eden bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Doğal öğretim süreci ilgili alanda Gömülü Öğretim (Embedded Instruction (http://embeddedinstruction.net), Etkinlik-Temelli Öğretim (Activity-Based      Instruction, Bricker, Pretti-Frontczak ve McComas, 1998), Geliştirilmiş Milieu Dil Öğretimi (Enhanced Milieu Language Teaching ; Kaiser, Hester, Alpert ve Whiteman, 1994), Rutin Temelli Erken Müdahale (Routines-based Early Intervention, McWilliam, 2010) gibi adlarla adlandırılabilmektedir. İlgili alanda bu çeşitli adlandırmalar olsa bile hepsinin doğal öğretimin sürecine ilişkin felsefeleri aynıdır. Grup eğitiminde minimum 4 maksimum 8 çocuk yer alır.

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programı minimum 30 m2’lik sınıflarda uygulanır.

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programında sınıfta en az 1 öğretmen (çocuk gelişimi eğitimcisi/uzmanı ya da okul öncesi öğretmeni) ve 1 öğretmen yardımcısı (meslek liselerinin çocuk gelişimi ya da özel eğitim bölümü mezunu ya da 2 yıllık çocuk gelişimi bölüm mezunları) rol alır. Grup eğitiminde rol alacak eğitimci/uzmanlar GEDEM’de Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN süpervizörlüğünde ve danışmanlığında rutin-etkinlik ve geçiş temelli fırsat öğretimine dayalı doğal öğretim sürecine ilişkin eğitime tabii tutulur, grup eğitimi uygulamasında yüz yüze ve web tabanlı süpervizyon alır.

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programına dahil olan çocukların ebeveynleri, başta doğal öğretim süreci olmak üzere gereksinimleri temelinde diğer konu başlıklarında grup ebeveyn bilgilendirme eğitimlerine dahil olur. Grup ebeveyn bilgilendirme eğitimlerinin amacı çocukları için belirlenen amaçların günlük yaşam içinde nasıl çalışabileceği konusunda bilgilendirmede bulunma iken diğer bilgi gereksinimlerini de karşılamaktır.

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programına dahil olan ebeveynler psiko-sosyal değerlendirmeler temelinde planlanan bireysel ve grup psikolojik destek sürecine dahil olur. Psikolojik destek sürecinde GEDEM uzmanları tarafından eğitime tabii tutulan brans elemanı/alan uzmanı olarak psikolog/psikolojik danışman rol alır. Bu süreçte ebeveynlerin psiko-sosyal değerlendirmeleri uygulamalar başlamadan önce sonra yapılan değerlendirmeler ve görüşmeler ile yapılır ve uygulamaların ebeveynler açısından etkililiği ortaya konur. 

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programı süresince kendi içinde 15-30 dakikalık rutin-etkinlik-geçişler şeklinde planlı uygulanır. Gerektiğinde sınıf içi ve sınıfdışı bireysel gelişimsel destek sunulur.

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programında rutin-etkinlik-geçiş süreçlerinde yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış fırsatlar/uygulamalar yer alır.

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programı sınıflarında Etkileşimli Akıllı Tahta (smart board) bulunur. Etkileşimli Akıllı Tahta’larda Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN süpervizörlüğünde ve danışmanlığında hazırlanan çocukların özellikle bilişsel, iletişim ve sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik Doğal Öğretim: GEDEM AKILLI TAHTA UYGULAMALARI ile gün içinde eğitimci/grup sorumluları çocuklar ile uygulama yapar.

 • Tam Gün Grup Gelişimsel Destek Programı sınıflarında ilgi/etkinlik köşeleri temelinde bu köşelerden biri olarak DUYU HAVUZU/MASASI bulunur ve uygulanan tema ile uyumlu bir şekilde havuz ya da masa kullanılır.


 

Franchising Hizmeti Süreci

DOĞAL ÖĞRETİM: Gelişimsel Destek Merkezi (GEDEM)'e ilişkin franchising hizmeti almak isteyen kurumların aşağıdaki formu doldurması gerekmektedir.

GEDEM temsilcilerimiz sizinle franchising süreci ile ilgili detaylı bilgileri paylaşacaklardır.

Franchising Başvuru Formu