• Telefon

    +90 216 548 11 10

  • E-posta

    info@dogalogretim.com

Kısaca Gelişimsel Destek Merkezi (GEDEM)

Kısaca Gelişimsel Destek Merkezi (GEDEM)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliği'ne tabii olarak işletilen DOĞAL ÖĞRETİM: Gelişimsel Destek Merkezi (GEDEM); genelde 0-78 ay arasındaki tüm bebek ve çocuklara özelde ise 0-78 ay arasındaki gelişimsel gerilik/yetersizlik riski altındaki bebek ve çocuklara ve ailelerine kapsamlı gelişimsel, davranışsal, psiko-sosyal ve eğitsel destek  ve özbakım hizmetleri sunan, model olmayı kendine vizyon edinmiş bir çözüm kuruluşudur.

AMAÇ

DOĞAL ÖĞRETİM: Gelişimsel Destek Merkezi (GEDEM); genelde 0-78 ay arasındaki tüm bebek ve çocuklara özel de ise gelişimsel gerilik/yetersizlik riski altındaki  0-78 ay arasındaki bebek ve çocuklara ve ailelerine kapsamlı gelişimsel, davranışsal, psiko-sosyal ve eğitsel destek ve özbakım hizmetleri sunmaktır.

DOĞAL ÖĞRETİM: Gelişimsel Destek Merkezi (GEDEM); genelde 0-78 ay arasındaki tüm bebek ve çocuklara özel de ise gelişimsel gerilik/yetersizlik riski altındaki  0-78 ay arasındaki bebek ve çocuklara ve ailelerine kapsamlı gelişimsel, davranışsal, psiko-sosyal ve eğitsel destek ve özbakım hizmetleri sunmak isteyen kurumların kurumsal ve bireysel uygulama kalitelerini arttırmak amacıyla FRANCHISING süreci ile bilimsel dayanaklı ve yenilikçi gelişimsel destek modelleri sunan bir çözüm kuruluşudur.

DOĞAL ÖĞRETİM: Gelişimsel Destek Merkezi (GEDEM); PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tescilli bir markasıdır.


MİSYON

DOĞAL ÖĞRETİM: Gelişimsel Destek Merkezi (GEDEM)’nin misyonu genelde 0-78 ay arasındaki tüm bebek ve çocuklara özel de ise gelişimsel gerilik/yetersizlik riski altındaki  0-78 ay arasındaki bebek ve çocuklara ve ailelerine kapsamlı gelişimsel, davranışsal, psiko-sosyal ve eğitsel destek ve özbakım hizmetleri sunmaktır. 

GEDEM kapsamında bebek ve çocuklara bilişsel, iletişim/dil (akıcı dil ve ifade edici dil), motor becerileri (kaba ve ince motor), sosyal-duygusal gelişim alanlarında ve özbakım becerilerinde bilimsel dayanaklı, aile-merkezli gelişimsel destek sunmak amaçlanırken, bebek ve çocukların aileleri destek sürecinin bir kilit noktası olarak görülmekte ve ailelere de psiko-sosyal ve eğitsel hizmetler sunmaktadır.


VİZYON

DOĞAL ÖĞRETİM: Gelişimsel Destek Merkezi (GEDEM)’nin vizyonu ise genelde 0-78 ay arasındaki tüm bebek ve çocuklara özel de ise gelişimsel gerilik/yetersizlik riski altındaki  0-78 ay arasındaki bebek ve çocuklara ve ailelerine bilimsel dayanaklı, veriye dayalı, yenilikçi, bilgi iletişim teknolojileri (BİT) tabanlı, aile-merkezli kapsamlı gelişimsel, davranışsal, psiko-sosyal ve eğitsel destek ve özbakım hizmetleri sunan ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE erken çocuklukta gelişimsel destek hizmetleri sunma alanında MODEL BİR KURUM olmaktır. 


Doğal Öğretim

İlkeler Değerler

Bu misyon ve vizyonu gerçekleştirmek için DOĞAL ÖĞRETİM: Gelişimsel Destek Merkezi (GEDEM) aşağıdaki ilkeler/değerler temelinde hareket eder:

1. Aile Merkezli Olma: GEDEM’de yürütülen çalışmalar erken çocuklukta gelişimsel destek uygulamalarının tüm süreçlerine aileyi dahil eden, aile merkezli uygulamaları yansıtır.

2. Bilimsel Olma: GEDEM’de yürütülen çalışmalar güncel, çağdaş, erken çocukluk ve aile araştırmalarına dayalı bilimsel uygulamaları yansıtır.

3. Evrensel Olma: GEDEM’de yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazında yer alan çocuk gelişiminin doğasını yansıtan Gelişimsel Uygun Uygulamalar (Developmentally Appropriate Practices-DAP ; ve Erken Çocukluk Birimi Önerilen Uygulamalar (DEC-Recommended Practices)’ın evrensel bilgilerini yansıtır.

4. Yerel Özellikleri Yansıtma: GEDEM’de yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazının gerek duyulduğunda kendi kültürümüze uyarlanmasını yansıtır.

5. İnsan Odaklı Olma: GEDEM’da yürütülen her çalışmanın odağında insan vardır ve her çalışmanın çıktıları somut ve pratik bir şekilde insana yansır.

6. Veriye Dayalı Olma: GEDEM’de yürütülen her çalışmanın niteliğini (etkisi ve verimliliği) belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için veriye dayalı sistem kullanılır.

7. Disiplinlerarası Olma: GEDEM çoklu faktörlerin genelde tüm çocukların özelde gelişimsel gerilik ya da yetersizlik riski altındaki çocukların ve ailelerinin üzerinde etkisi olduğunun altını çizer ve GEDEM’de sunulan hizmetler disiplinlerarası (psiko-sosyal, eğitsel, gelişimsel, davranışsal) yaklaşımı yansıtır.

8. Bilgi İletişim Teknolojileri (BIT) tabanlı Olma: GEDEM’de yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ürün ve materyaller BIT tabanlı olacak şekilde uygulamaları yansıtır.

9. Yenilikçi Tabanlı Olma: GEDEM’de yürütülen çalışmalar, geliştirilen ürün ve materyaller, sunulan hizmetler erken gelişimsel destek (erken müdahale) alanında yenilikçi özellikleri yansıtır.

10. Topluma Yönelik Olma: GEDEM, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma yönelik uygulamaları hizmetlerine yansıtır.